Welkom op Fun4Swingers!

Fun4Swingers is in de eerste plaats een leuke plek (fun) om swingers te ontmoeten. Om deze site zo aangenaam mogelijk te houden is er deze gedragscode. Met deze gedragscode willen we enkele punten duidelijk maken. Goede afspraken maken goede vrienden!

Door deel te nemen aan deze website en door een profiel aan te maken ga je stilzwijgend akkoord met onze gedragscode. Deze gedragscode maakt deel uit van onze algemene voorwaarden zoals vermeld in artikel 9 van onze algemene voorwaarden.

Deze website is 21+!

Deze website is enkel bedoelt voor leden die 21 jaar of ouder zijn! Deze website bevat seksueel expleciet materiaal en is enkel bedoelt voor meerderjarige personen. indien de website eigenaar of een van zijn aangestelde vertegenwoordigers hier inbreuken op vaststelt kan dit leiden tot onmiddellijke uitsluiting!

Naakt foto's

Het plaatsen van naaktfoto's is uiteraard toegestaan op onze website. Toch is het voor elk lid verplicht om foto's met geslachtsdelen zichtbaar als 18+ aan te duiden.

Profielfoto's

Profiel foto's zijn verplicht op onze website. Hiervoor dient u een foto van uzelf te gebruiken. Gezichten moeten niet herkenbaar zijn, internet foto's zijn verboden.

Aanbieden van betalende diensten

Het aanbieden van betalende diensten, zoals escorte, massage, enz., is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de website beheerder. Wens je dergelijke diensten via onze website aan te bieden neem dan voorafgaandelijk contact op met ons via het feedback formulier.

Ongeoorloofd gedrag

Onder ongeoorloofd gedrag beschouwen we:

  • racisme
  • Seksueel ongeoorloofd gedrag zoals: kinderporno, seks met dieren enzoverder
  • Het uiten van bedreigingen
  • Heb je kritiek over onze website? Dat kan, maar laat het ons weten via een privé bericht op een respectvolle manier
  • Publiek uitvechten van ruzies
  • Discrimineren op basis van uiterlijk, nationaliteit, godsdienst en andere is ontoelaatbaar!
  • Reclame maken of vermelden van andere datingsite's
  • Promoten of aanmoedigen van druggebruik, in welke vorm dan ook, soft of hard drugs
  • ....

Ongeoorloofd gedrag kan gemeld worden via de "meld" knop.

Nee is nee!

Nee is nee! Indien een profiel geen contact wenst of jou blokkeert respecteer dit! Ga hen niet via andere wegen (ook via like's lastig vallen. Wie dit niet respecteert krijgt eerst een verwittiging, bij een tweede verwittiging wordt je account onherroepelijk geblokkeerd. Let op! Wie een Premium account heeft, heeft hierbij geen recht op een terugbetaling. Zie onze algemene voorwaarden.

Fake profielen

Heb je een vermoeden dat iemand een fake profiel heeft dan kan dit gemeld worden. De website beheerder is gemachtigd hiervoor een intern onderzoek te doen. Indien blijkt dat een profiel inderdaad "fake" is, zal deze onmiddellijk en onverwijld verwijderd worden. Fake profielen melden kan via de link "Meld" waarna in het daarop volgend dialoog venster "Fake profiel" kan selecteren.

Onder Fake profielen verstaan we leden die meermaals nutteloos afspraken maken tegenover verschillende leden zonder op te dagen op de afspraak. Profielen die zich anders voordoen dan dat ze werkelijk zijn. Zoals, ander geslacht, koppels die geen koppels zijn, enz...

Elke administrator, moderator of medewerker kan beslissen een lid te verwijderen van de site. Een verwijdering van deze website geeft GEEN recht op een eventuele terugbetaling van betaalde abonnementen.

Ongeoorloofd gedrag kan ook hier gemeld worden: https://www.fun4swingers.be/feedback